Aanmelden

Voordat je kind mee kan doen met de BRAM activiteiten, komen we altijd eerst even kennismaken. Een vrijwilliger van BRAM komt bij jullie thuis om je kind beter te leren kennen, zodat je kind makkelijker aansluiting vindt bij de activiteiten en met de andere kinderen.

Nadat de formulieren zijn ingevuld kun je je kind aanmelden voor activiteiten. De ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze van activiteiten. Wanneer je twijfelt of een activiteit geschikt is dan willen we je graag helpen met advies.

Meld je kind aan voor BRAM door het contactformulier naar ons op te sturen. Binnen 5 werkdagen nemen we contact met jullie op om een afspraak te maken. Een huisbezoek duurt niet langer dan 45 minuten.

Eigen bijdrage
We proberen de eigen bijdrage van activiteiten zo laag mogelijk te houden. Dit is mogelijk omdat het VSB fonds onze stichting steunt. De eigen bijdrage varieert per activiteit, vanaf 3 tot 10 euro per activiteit. De bedragen staan altijd vermeld bij de activiteiten. Indien het niet mogelijk is om de eigen bijdrage te kunnen betalen, dan kun je dit aangeven tijdens het kennismakingsgesprek. Het betalen van de eigen bijdrage vindt plaats via een link (Tikkie) die via de app wordt gestuurd. Je kunt het geld ook overmaken via NL32 INGB 0007 7574 07 t.n.v. stichting BRAM Lelystad.

Aanmelden voor activiteiten
Op de website en op onze facebook staan de activiteiten vermeld. Uit ervaring weten we dat ouders niet altijd de tijd hebben om nieuws op onze website bij te houden. Daarom bestaat er een “nieuwsapp”. Hierop worden nieuwe activiteiten aangekondigd en vermeld wanneer er aangemeld kan worden. Het is niet de bedoeling dat ouders reacties gaan geven op de app, omdat dit dan voor prikkels kan zorgen. Nadat we de aanmeldingen hebben ontvangen kijken we naar gelijke verdeling onder de kinderen, maar kijken ook welke kinderen goed samengaan in een groep.

Start activiteit
Een week voordat de activiteit start, worden de ouders van de kinderen die deelnemen aan de activiteit toegevoegd aan een groepsapp. In deze app worden ouders geïnformeerd over en tijdens de dag.  Als bijvoorbeeld de activiteit uitloopt kunnen we ouders op tijd waarschuwen en zo voorkomen we dat ouders te lang moeten wachten.

Reageren is niet mogelijk