BRAM-moeders op motiemarkt op het gemeentehuis

Dinsdagavond 11 oktober was het zover. Wij, Gonny Jurg en Ingrid Nachtegeller, mochten namens BRAM een motie (idee) indienen op het gemeentehuis. We gingen aan de fractieleden van verschillende politieke partijen vertellen over BRAM en waarom BRAM zo belangrijk is voor de kinderen die met de activiteiten meedoen en voor hun ouders. We wilden de fractieleden zo enthousiast maken dat ze ons idee gaan steunen en in de gemeenteraad inbrengen. De gemeenteraad kan dan beslissen of ons idee financiële steun zal krijgen waarmee wij de activiteiten uit kunnen voeren. BRAM wil buitenschoolse activiteiten gaan organiseren en kan de financiële steun van de gemeente daarbij goed gebruiken.

Een paar weken geleden kregen we het goede nieuws dat BRAM mee mocht doen aan de motiemarkt. In de week voor de motiemarkt hebben we besproken wat we belangrijk vinden en hoe we dit wilden vertellen aan de fractieleden. Op de avond van de motiemarkt kregen 22 indieners van moties de kans om hun verhaal te vertellen en iedereen wilde graag dat zijn idee geadopteerd zou worden door een politieke partij. Het was dus spannend of het idee van BRAM voldoende aandacht zou trekken en we waren best zenuwachtig of we ons verhaal op een goede manier over konden brengen. De motiemarkt werd goed bezocht en we hadden veel fractieleden van verschillende politieke partijen aan onze tafel die enthousiast reageerden op het idee van BRAM, we hebben de hele avond aan één stuk gesprekken gevoerd en kregen ruimschoots de kans om BRAM te promoten. We gingen na afloop van de avond met een goed gevoel naar huis!

In november zullen de moties worden besproken in de gemeenteraad die door de politieke partijen geadopteerd worden. Het is de komende weken dus erg spannend of het idee van BRAM door een partij geadopteerd gaat worden!

 

Motie van BRAM: continuïteit van activiteiten voor kinderen met autisme / AD(H)D

Stichting BRAM organiseert activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met autisme en/of AD(H)D. Deze kinderen vragen meer zorg en aandacht en vinden geen aansluiting bij het huidige activiteitenaanbod in Lelystad. BRAM heeft het initiatief getoond om in deze behoefte te voorzien. We hebben gemerkt dat er een grote en ook groeiende behoefte aan buitenschoolse activiteiten is voor deze kinderen. BRAM wil de activiteiten continueren en op structurele basis aan kunnen bieden en heeft hier financiële middelen voor nodig.

BRAM is opgezet door een aantal moeders die elkaar ontmoet hebben op het schoolplein. Een terugkerend gespreksonderwerp was het niet kunnen vinden van een geschikte vrijetijdsbesteding voor hun kinderen. Bestaande activiteiten zijn niet passend omdat; ze plaatsvinden op locaties met veel prikkels en in te grote groepen; de kinderen moeilijk aansluiting vinden bij andere kinderen die aan deze activiteiten deelnemen en omdat de begeleiding niet aansluit bij de behoeften van de kinderen.

In het afgelopen jaar heeft Stichting BRAM de activiteiten kunnen organiseren met hulp van sponsors. Deze activiteiten vonden meestal plaats tijdens vakanties en op studiedagen. BRAM wil dit jaar op structurele basisactiviteiten aanbieden na schooltijd. Met het ingaan van de continuroosters op scholen zijn de middagen langer geworden en de behoefte aan een invulling daarvan neemt daardoor toe. BRAM kan een breed aanbod van activiteiten bieden, zodat er voor elk kind een activiteit is die aansluit bij zijn of haar interesses.

De kosten voor een activiteit zijn voor veel ouders niet op te brengen. Ouders zijn vaak minder financieel draagkrachtig, omdat zij door de intensieve zorg voor hun kinderen minder of niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. De activiteiten worden voor kleine groepen kinderen georganiseerd, waardoor de kosten per kind relatief hoog zijn. BRAM werkt met vrijwilligers en heeft minimale organisatiekosten en profileert zich daarmee positief ten opzichte van bestaande organisaties. Voor de activiteiten moeten wel locaties, materialen, vervoer en eventueel gastdocenten bekostigd worden.

Stichting BRAM biedt de activiteiten op laagdrempelige basis aan. Er zijn geen indicaties nodig en er hoeft geen hulpverlening te worden ingezet. De kinderen en hun ouders hebben vaak een lange geschiedenis van hulpverlening en hebben geen behoefte aan nog meer hulpverlening. Het initiatief ligt bij de ouders en betrokken vrijwilligers. Door zelf de activiteiten te organiseren worden ouders daadkrachtiger, ze kunnen kwaliteiten inzetten die door de zorg voor hun kinderen vaak niet meer aan bod komen. Door de intensieve zorg voor hun kinderen is er vaak sprake van een fragiel eigen netwerk. BRAM geeft ouders de mogelijkheid onderling een netwerk op te bouwen. Ouders vinden herkenning bij elkaar en leren van elkaar. De kinderen hebben het gevoel nu wel mee te tellen omdat ze na schooltijd naar een activiteit kunnen gaan en daar in contact kunnen komen met andere kinderen en vriendschappen kunnen sluiten. BRAM springt hiermee in op een behoefte die op dit moment niet vervuld wordt door bestaande organisaties.

Ingrid Nachtegeller

2017-10-13T12:46:49+01:00
error: Content is protected !!
WhatsApp WhatsApp ons